Hivatal elérhetősége:
Pilisszántó Kossuth L. u. 92.
Telefon: +36 26 349-544 
E-mail: hivatal@pilisszanto.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13-16 óráig
Szerda: 8-12 óráig, 13-16 óráig
Péntek: 8-12 óráig

 
Látnivalók
Római út - Mérföldkő

Pannónia fővárosából Aqvincumból négy főútvonal indult ki. Közülük az egyik a hegyeken keresztül a mai bécsi országút irányát követve haladt és Aquincumot Brigetió (Szőny) légiós táborával kötötte össze. Az útvonal Óbudán keresztül a Vörösvári és a Bécsi út vonalát követte. Az ürömi vasútállomás környékén valószínűleg kettéágazott. Innen két nagyjából párhuzamos országút vezetett Pilisszántó irányába. Az egyik út Üröm felé vezetett, majd Pilisborosjenőn keresztül mint peremút haladt a Nagykevély és a Ziribár hegy oldalában Pilisszántóra. A másik útvonal, amely a volt Szarvas téglagyárig a bécsi országút vonalát követte, onnan a mai úttal kb. párhuzamosan vezetett érintve a Pilisvörösvár és Pilisszántó között fekvő Dörfl-dűlőt, innen az út Pilisszántóra kanyarodott. A községhatár Dny-i szélét átszelő útból egy kb. 1,3 km hosszú szakaszt egy fasorral szegélyezett meglehetős épségű kövesutat figyelt meg Simonyi Dezső 1936-ban. Pilisszántóról a Pilishegy és a Gyertyános között haladt az út Csév felé. Pilisszántóról a mai út vonalát követve egy mellékút vezetett Pilisszentkereszt felé a Dobogókőn elhelyezett katonai őrtoronyhoz. Simonyi Dezső is említi az Üröm felől vezető utat. A piliscsévi szakasz bejárása után Pilisszántó felé haladva a következőket írta: Többszöri kanyarodó után széles és erősen megrongált köves úton ereszkedünk le Szántóra, a major udvarának irányába: innen aztán... egy udvaron keresztül, egyenesen a templom homlokzatának kell tartanunk. A templom mögött kissé északra fordulva, egy kis szerpentin úton emelkedünk a 270-es magasságig, honnan utunk aztán a Hosszúhegy párkányán halad tovább délkelet irányába. E szakaszon az út olyan jó megtartású és oly széles, hogy e tulajdonságokat egy mai dűlőútról nem lehet feltételeznünk: utunk többször eltűnik az erdőszéli bozótok közt, ahol sűrűn találunk rúdszerű köveket is.

Bővebben...
 
Mészégetők kútja

Pilisszántó szlovák nemzetiségű lakói évszázadokon át mészégetésből éltek. Az apáról fiúra szálló mesterség mára kihalt. Megmaradt emlékeiket igyekszünk megmenteni az utókor számára.  Itt a Pilis lábánál is állott egy körkemence melyet egykor még nagyapám, Majnek Mihály épített. A kemence üzemeltetéséhez vízre is szükség volt, melyet egy ásott kútból nyertek. Mára ez is feltöltődött és romhalmaz lett belőle.

A méltatlanul elhagyott kutat most baráti összefogással, és Balla Gyuri szakmai segítségével helyre állítottuk és egy új szép színfolttal gazdagodott nem csak a falu, de a Pilist kedvelő turisták sokasága.

Munkánk gyümölcsét a Csíksomlyóval közös pünkösdi misére ajánlottuk fel.


Pilisszántó 2010 Július. 02.                                         Szőnyi József

 
Keresztes kő

Ünnepi misére készült a falu.

A 2000. szeptember 23-án, szombaton megtartandó misét Boldog Özséb emlékére ajánlotta fel Takács Nándor püspök úr és Árva Vince atya. A szokottól eltérően a mise nem a templomban, hanem a két éve felkutatott Boldog Özséb idejéből való középkori templomunk vagy kolostorunk romjai fölött a régi temetőnkben lesz bemutatva. Az ünnep tiszteletére a mise helyszínét alkalmassá kellett tenni a hivők fogadására. A temetőnek ezt a harmadát ki kellett tisztítani a több évtizede burjánzó fáktól, elvadult bokroktól. A temető kitisztított részén az 1980-as években exhumált szovjet katonák egykori sírjánál egy kézilabdapálya nagyságú területen nem voltak sírok. -Vajon 1945 januárjában miket bolygathattak meg az elesett szovjet katonák sírjainak ásásakor?- A kivágott bokrok, fák kiálló rönkjei, buckái miatt a terep még nem volt sima, járható. Ezért a felszínt ifj. Rucska László vállalkozó a Volvo rakodógép kanalával felszedte, elsimította. Amikor az Egészségházhoz közeli részhez ért, a kanál a földből alig kiálló kőbe ütközött. A vezetőfülkéből csak egy nagydarab földes kőnek látszott, ezért azt csak félretolta.

 


Szlávik Jani, aki az önkormányzat dolgozója a félretolt követ meglátva rám szólt mi legyen a kővel? Taligába raktuk a kb. 100 kilós követ és levittük a többi összegyűjtött különféle kő közé a községháza udvarára, hadd gyönyörködjenek benne a szántóiak.

Bővebben...
 
Baross kastély

Története: Építette 1826-ban Gyurkovics (Turkovics) Márton és Mátyás, akik e helységre királyi adományt és pilisszántói előnévvel magyar nemességet nyertek 1824-ben. Később a Baross-családé 1945-ig. Tarthatatlan hagyomány szerint Clark Ádám műve, aki azonban az építés évében 15 éves volt. A kastély északi, L alakban az utcára könyöklő szárnya, amelyet teljesen átépítettek s ma plébánia gyanánt szolgál, a Gföller Jakab által 1772-ben tervezett plébániaházzal nem azonosítható (OL Kam. Hung. Aedif. 1772 N° 534).

Jellege: A főútvonalra párhuzamos melléképületeivel cour d'honneur-szerűen támaszkodó, magasföldszintes, szabadon álló, kisméretű, klasszicista kastély 1826-ból.

Bővebben...
 
Orosdy kastély

 

1895-ben, amikor Orosdy Fülöp nagykereskedő - Kossuth egykori titkárának fia -szülőhazájából, Törökországból végleg Magyarországra költözött, más nagypolgárokhoz hasonlóan birtokot akart vásárolni. Baross Károly pilisszántói birtokos ebben az évben tette közzé terveit egy kiadvány formájában, miszerint villatelepet létesítene a Pilis-hegy oldalán, Ilona-telep néven. Ez a terve végül nem valósult meg, mivel Orosdy Fülöp az egész birtoktestet megvásárolta. A hely szinte kínálkozott vadászkastély építésére. A terveket a hazai arisztokrácia által kedvelt és sokat foglalkoztatott, kiváló építész, Meinig Artúr készítette el 1899-ben, s az építkezést még abban az évben meg is kezdték. A hajdani épületegyüttes minden ízében praktikus, korszerű, mégis elegáns és monumentális hatású volt.

Bővebben...
 


 

Hírlevél

Testvértelepüléseink:

Hirdetés